Rózsa Ildikó, pedagógia vezető, 3-5. osztály tanító

ildiko_edit2Iskolánk pedagógiai vezetője, általános iskolai tanító (Budapesti Tanítóképző Főiskola), drámapedagógus (Apor Vilmos Katolikus Főiskola) és pedagógia tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem).

A közoktatásban és alapítványi iskolai oktatásban szerzett tapasztalatain túl, dolgozott főiskolai tanárként, színjátszó- és drámacsoport-vezetőként, tananyagfejlesztőként, módszertani trénerként, mentorként, az oktatás és pedagógus képzés megannyi területén. Az ő szakmai vezetésével jött létre a Millenárison működő, „A Jövő Iskolája” pedagógiai koncepciója, illetve a „Jövő Háza” kiállítás múzeumpedagógiai programja. Több éven keresztül vezette az ezen projektek hátteréül szolgáló munkacsoportot.

 

 

IMG_926414 év után újra iskolában tanítok, azaz tanulócsoportban. Csak most azt és úgy, ahogy mindig is szerettem volna. Támogató, partneri, elfogadó,  együttműködő közegben. Ráadásként egy csodálatos Tücsök gyereket is taníthatok a többi csodálatos mellett! Szeretet, öröm és fejlődés mindenütt. Mars tanulócsoport a szívem tele veled!

Polyecskó Dóra, 1-2. osztály, tanító

Gyógypedagógusként végzett az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai karán, pszichopedagógia szakirányon. Tanult intézményfejlesztést (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai kar), és pedagógiai mérés-értékelést (Szegedi Tudományegyetem). Dolgozott óvodában, tanodában, iskolaelőkészítő programokban, oktatásfejlesztési projektben és tananyagfejlesztőként.

Ha nagyon rövidre szeretném fogni, akkor ennyit írnék: Végre!
Végre egy hely, ahol szabadon alkalmazhatom azt a sok-sok módszert, amit az évek során magamba szippantottam. Végre egy közösség (gyerek, tanár szülő) ahol  a gyermek és a közös tanulás áll a középpontban. Ahol közösen megfogalmazott célokat érünk el, együtt, egymást inspirálva. Ahol a szabad tanulás mögött valódi pedagógiai célok lapulnak.

Imádok a Marson lenni! 🙂

Fogarassy Borbála (1-2. osztály tanító, 3-5 osztály környezeti tartalmak)

F ogarassy Borbála

Tanár, szociális munkás. Az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán szerzett magyar-népművelés szakos tanári diplomát, majd posztgraduális képzésen szociálpolitikus végzettséget. 2002-ben Waldorf osztálytanító képesítést szerzett. Aktívan vett részt a Dunavarsányi Gyermekjóléti Szolgálat és a Kispesti Waldorf Gimnázium létrehozásában. 15 évig tanított gimnáziumban magyart és drámát, alsó tagozatosoknak kézművességet. Fejlesztett olvasás, írás és kommunikációs készséget minden korosztályban. Útnak indított három gyermeket.

 

Bori honlapNem tudom gyerekek nélkül elképzelni az életemet. Csodálatosnak tartom azt a folyamatot, ahogyan kinyílnak a világra, magukba szívják a szépségeit, megkérdőjelezik a régit és felfedezik az újat. Egy tanárnak az a dolga, hogy kaput nyisson a gyermeki fejlődésnek, terelgesse az érdeklődést, a nagyot álmodást. Nagy megtiszteltetés a ránk bízott gyermekek gondolataiba belelátni, formálni őket. Élvezni a szülők bizalmát, együtt nevelni a jövő nemzedékét. A kisgyermekek tanítása olyan feladat, amiben önmagamon keresztül át tudom adni azt a meggyőződésemet, hogy a világ jó, szép és igaz. Szeretek olyan lelkes csapatban dolgozni, ahol együtt keressük az új utakat. Úgy gondolom, a MARS ilyen. Örülök, hogy rátaláltam.

Kovács Ildikó – matematika-logika csoportos és egyéni fejlesztés

Pályáját villamosmérnökként kezdte, a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte első diplomáját. Már az egyetemi évek alatt is eredményesen korrepetált általános és középiskolás diákokat . Sok éven át dolgozott építőipari, belsőépítészeti és kereskedelmi területen, nagyvállalati és kisvállalkozói környezeteben egyaránt. Munkájához kapcsolódóan számos szakmai képzésen és tréningen vett részt. Az utóbbi években kreatív tréningeket tart, magántanárként matematikát és fizikát tanít .

pict01Sokszor tapasztalom, hogy a hagyományos iskolai keretetek között nehezen boldoguló diákok is képesek megszeretni és megérteni az addig nehéznek tűnő tantárgyakat, ha pozitív légkörben, személyre szabottan, az egyéni fejlődési tempót és tanulási stílust figyelembe véve kapnak segítséget a tanuláshoz. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek játékosan, saját élményeken keresztül fedezzék fel és sajátítsák el a matematika főbb fogalmait és összefüggéseit.

Bereczki Bálint zenefoglalkozások, gitár és zongora szakkör-vezető

1986-ban született, a zenei alapokat az oroszlányi Bakfark Bálint Zeneiskolában sajátította el, ahol a harsona volt a fő hangszere. Később autodidatka módon tanult gitározni és zongorázni, részletesen tanulmányozta a zeneelméletet és az összhangzattant. Főiskolásként több rendezvényen lépett fel népi furulyáival, gyermekkönyvtári gyakorlatain gyakran tartott zenés foglalkozásokat és hangszerbemutatókat. Egyetemi talmányait 2011-ben fejezte be a Nyugat-magyarországi Egyetemen informatikus-könyvtárosként (tudásmenedzser szakirányon), 2012 óta az Óbudai Egyetem könyvtárosa.
Bálint2

Fontosnak tartom, hogy a zene elsősorban élményként és a kreatív alkotás eszközeként jelenjen meg a gyerekek életében, foglalkozásaimat ezért minél több hangszer bemutatásával és kipróbálásának lehetőségével színesítem, nagy teret engedve az improvizációnak és a játéknak.

Instrumentumaim arzenálját folyamatosan bővítem, amiben a legkülönbözőbb furulyákon kívül pengetősök is találhatóak. Jelenleg klarinéton és fuvolán tanulok. A magyar jazz folyóiratban publikálok koncertbeszámolókat és lemezkritikákat.

Sáfrán Dóra, vizuális nevelés foglalkozások, digitális képmanipuláció szakkör-vezető

Dóra2002-ben diplomáztam a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán. Önálló alkotó tevékenység mellett 1998 -2005 között tagja voltam a Klub VH művészeti csoportnak, 1997-től a Fiatal Képzőművészek Stúdiójának. 2002-től grafikusként dolgozom a reklámiparban, 2012-től szabadúszóként.

Dóra

Amikor a nagyobbik fiam iskolába került, az állami iskolarendszer egyébb hiányosságai mellett rádöbbentem, hogy a vizuális kultúra mennyire elszigetelten szerepel a tantervben, miközben a hétköznapi életben egyre fontosabb és nélkülözhetetlenebb.

A vizuális nyelvet nem kell megtanulni mint a szorzótáblát vagy az írást-olvasást: az én szerepem csak annyi, hogy gyerekek ösztönös képi kreativitásának tágas és világos tereket nyissak.

Zách Anita, tanulócsoport pszichológus, szupervízor, relaxációs és művészetterápia foglalkozás-vezető

P1180458A Mars iskolapszichológusa. Pszichológusként, pszichológia szakos tanárként, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsészként és tanárként végzett az ELTE-n. Szakmai képzések keretei között tanult relaxációs-imaginatív technikákat és specifikus diák-iskolai relaxációt (Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület); komplex művészeti terápiát (C.G. Jung Komplex Pszichoterápiás Egyesület); csoportvezetést (Csoportanalitikus Kiképző Társaság); integratív hipnoterápiát (Integratív Pszichoterápiás Egyesület). Dolgozott iskolapszichológusként, a pedagógia területén foglalkozott módszertani programok kidolgozásával, tananyagfejlesztéssel, foglalkozásvezetéssel, pedagógus tréningek tartásával. Jelenleg pszichológusként a gyermek és a felnőtt korosztállyal is dolgozik, vezet csoportfoglalkozásokat, részt vesz pedagógiai-pszichológia projektek (pl. szexuális felvilágosítás) szakmai kidolgozásában, irányításában.

cukkMár több mint 10 éve dolgozom gyerekekkel. A pszichológiai és pedagógiai nézőpont, tudás és tapasztalat összeér ebben számomra. Hitelesség, jelenlét, őszinteség, összehangolódás, közös öröm és fejlődés. Ezek a szavak jutnak eszembe. Az utóbbi időben azonban elkezdett hiányozni valami. Azt éreztem, hogy egy gyerekcsoportot most nem egy rövidebb projektben, hanem egy hosszabb folyamatban szeretnék kísérni: részt venni a mindennapjaikban, látni, ahogy változnak-fejlődnek, tanulnak önmagukról. Amikor ezt megfogalmaztam magamnak, jött a Mars. Csoda volt ez, mint ahogy számomra az egész hely az. Ahogy létrejött, ahogy működik. Ha a tavalyi évre visszagondolok, mindig, amikor ide jöttem, örömmel készültem, indultam és voltam jelen. És tudom, hogy ez idén is így lesz. Megvan hozzá minden, ami kell.

Karetka Zsófia, angol 

zsofiDiplomáját nyelvészet szakon szerezte a Genfi Egyetemen, ahol tanársegédként is dolgozott.

Korábban egy vendégévet az angliai University of Kent-en is eltöltött, ahol többek között egy angol, mint idegennyelv oktatás-módszertani kurzust is elvégzett.

Jelenleg angol/francia/magyar fordítóként, tolmácsként dolgozik. A gyerekei kétnyelvűek, rajtuk is érdeklődve figyeli a nyelv elsajátításának mechanizmusait.

IMAG2761

Úgy gondolom, hogy az angoltudás hiánya a mai világban szinte az analfabetizmussal egyenlő. Szerencsére a világ kinyílt, a gyerekek napi szinten találkoznak az angol nyelvvel, belülről fakadó igényük is tehát, hogy értsék és tudják használni.

Az órákon elsősorban szituációs játékokon keresztül igyekszem a kezükbe adni azokat a nyelvi építőelemeket, amelyek segítségével minél hamarabb el tudják kezdeni használni a nyelvet.

 

 

Morzsa Ágnes – egyéni angol, értő figyelem

Angol-orosz szakos középiskolai tanárként végzett az ELTE-n. Az egyetemi évek alatt játékos angol foglalkozásokat tartott egy óvodában, és felnőtteket tanított nyelviskolákban. Friss diplomásként egy középiskolában kezdett tanítani, majd 14 hónapig vendéghallgatóként a Los Angeles-i UCLA-n amerikai irodalmat hallgatott, angolnyelvtanítás-módszertani szemináriumokat látogatott, és egy projekt keretében a nyelvtanítás kulturális vonatkozásait tanulmányozta.

Később megszülettek a lányai, és mellettük műfordítással kezdett el foglalkozni. Az erőszakmentes (együttműködő) kommunikáció témájában több ismeretterjesztő anyagot fordított és szerkesztett, dolgozott az Ex Libris kiadónak, illetve angol nyelvű dalszövegeket írt. 2001-től 2016-ig az Óbudai Egyetemen tanított. Jelenleg főleg diszlexiásoknak és egyéb tanulási nehézségekkel élőknek oktat angolt.

 

MorzsiképA nyelvtanításban mindig az érdekelt, hogyan lehet személyes utakat találni a nyelvtanulóhoz vagy csoporthoz, hogy a nyelv felfedezése közben kicsit magukat is felfedezzék.

A Marsban az a jó, hogy az angol mellett az együttműködés nyelvét is tanuljuk.

Tanárként mindig egy ilyen helyről álmodtam, és minden, amit eddig csináltam, azt erősíti, hogy ez a jövő útja.

 

Fekete-Zentai Éva, asszisztens
Pedagógiai és családsegítő munkatárs – pedagógiai asszisztens – képesítését 2015-ben szerezte meg
a Pannon Kincstár Humán Szakképző Központban.
A képzés során, a gyakorlati időszak keretein belül számos tapasztalatot szerzett arról, hogyan
lehetséges értő és érző figyelemmel kísérni és támogatni azokat a gyerekeket (is), akiknek kihívásaik
adódnak a mindennapi életben, a tanulást éppúgy beleértve.
A kellő rutin megszerzéséhez pedig nagyban hozzájárul az, hogy saját gyermekének fejlődése,
nevelése rengeteg, napi szinten megoldandó feladatot hoz magával.

Ákos_Éva_2017_LEGOAsszisztensként tevékenykedem a gyerekek mellett a mindennapokban, a tanító kollégáimmal
együttműködve. Személyes érintettségem folytán választottam ezt a hivatást, fokozott
érzékenységgel viseltetek a különböző életfeladatokkal élő gyermekek és családjaik iránt.
Véleményem szerint, amikor gyermeket vállalunk, alapvetően egy életre elköteleződünk a vég nélküli
szeretet és a hosszú évekig tartó felelősségvállalás mellett.
Elsődleges szempont volt számomra, hogy az iskolakezdő gyermekem számára olyan helyet és
közösséget találjak, ahol a kölcsönösség, az elfogadás, a differenciált oktatás alapértékek és
építőkövek – a Marsban minden(ki) együtt (meg)van.
(„Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.” Széchenyi
„Egyszer majd el kell engedned. Engedd el úgy, hogy bármire képes legyen.”

 

Gégény Noémi és Hammerman Dávid, úszás

Hammerman Dávid és Gégény Noémi A 15 éves Para-fitt Sportegyesület hajóját kormányozzuk közösen már 11 éve. Mindketten gyógypedagógusok vagyunk, Dávid pszichológus, Noémi úszóedző is. Ez a csapat kicsit az életünk része is, a második családunk. Szeretjük a vizet és ebben az a jó, hogy általunk még többen szeretik meg. A Mars gyerekeknek 2017 tavasza óta, heti 1 alkalommal tartunk foglalkozást.

Szakkörvezetők

Paray László – sakk

Labant Dávid – barkács szakkör

Körmendy Károly – filmes animáció szakkör

Rózsa Ildikó – dráma